top of page
Logo_SEP_versie feb '21_Groen_G+SK_HQ.png
house.png

visietekst
 • Continuïteit en tijdelijkheid. We vertrekken vanuit de overtuiging dat onze hulp slechts tijdelijk nodig zal zijn en streven ernaar dat de ondersteuning als samenhangend ervaren wordt.
   

 • Krachten in kaart brengen. De krachten naar boven halen en verbinden is belangrijk om de draagkracht van het gezin te versterken en gepaste ondersteuningsstrategieën te formuleren.
   

 • Mensen samenbrengen en samenwerking mogelijk maken. We geloven erin dat het streven naar samenredzaamheid met betekenisvolle formele én informele netwerken voor de meest duurzame oplossingen zorgt.

 

 • Gezin aan het stuur. We zijn ervan overtuigd dat een strategie die door het gezin zelf bepaald is, met ondersteuning van krachten in het netwerk, het meest kans op slagen heeft.
   

 • Flexibele nabije hulp. We vinden dat we zelf ons best moeten doen om (waar nodig en mogelijk) zelf de pasmunt te zijn voor ontbrekende hulp, omdat dit een verwachting is die voor het hele netwerk en dus ook voor ons geldt.
   

Image by Edi Libedinsky

opdracht

De projecten 1gezin1plan hebben als opdracht:
 

 • Jeugdhulp sneller inzetbaar te maken (binnen de maand).

 • Continuïteit in trajecten te waarborgen.

 • Een onderbouwd en gemeenschappelijk plan te maken binnen gezinnen.
   

Image by Panagiotis Nikoloutsopoulos

 • Indien er geen onmiddellijk beschikbaar RTJ-aanbod is bij partners, een flexibel (ondersteunings-) aanbod hebben dat vrijwel onmiddellijk kan worden ingezet om een gezin en eventueel brede-instap-partners te ondersteunen.
   

 • Gezinnen vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en met een duidelijk aanspreekpunt (persoon) voor het gezin op te volgen, ook in situaties van verontrusting.


Meer lezen over de ééngezin-éénplan-projecten? Dat kan op deze website.
 

Visie

Visie

Geschiedenis

Geschiedenis


Samen1plan Gent - scheldekracht

Net voor de zomer van 2020 verscheen de uitbreidingsoproep 1G1P.  Samen1plan Gent engageerde zich om haar werking uit te breiden met de regio Scheldekracht.  Samen met het regionale netwerk werd de dossieraanvraag opgemaakt en ingediend. Eind december 2020 ontvingen we de goedkeuring.

 

Vanaf 1 februari 2021 is Samen1plan ook actief in de regio Scheldekracht.
 

Image by Benigno Hoyuela

één gezin, één plan

Het jaarverslag jeugdhulp 2016 bevestigt de tendensen van een nieuw jeugdhulplandschap: kinderen, jongeren en hun gezinnen maken steeds meer gebruik van de rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp. Ook blijven de crisisnetwerken een sterke aantrekking vormen voor vragen naar directe ondersteuning.

 

Om deze trend te keren en gezinnen beter te ondersteunen, moet worden geïnvesteerd in een snelle en nabije jeugdhulp. Met als vertrekpunt ‘één gezin is gelijk aan één plan’.

Er werd een oproep en een rondzendbrief gepubliceerd, die opriepen tot het vormen van regionale jeugdhulp-samenwerkingsverbanden om te komen  tot  snel  inzetbare, rechtstreeks toegankelijke hulp.
 

Dankzij het initiatief van diverse jeugdhulppartners die op grondgebied Gent actief zijn, alsook met een brede gedragenheid vanuit het lokaal bestuur, werd Samen1Plan Gent geboren.
 

Bestuur
bottom of page