top of page
Logo_SEP_versie feb '21_Groen_G+SK_HQ.png
house.png

over samen1plan

Samen1Plan biedt laagdrempelige ondersteuning aan gezinnen die problemen ervaren in verschillende levensdomeinen, hierbij geen tijdige of gepaste hulp vinden en bij wie de draagkracht/draaglast verhouding onder druk staat.

De werking van Samen1Plan bestaat uit deelwerkingen die afzonderlijk of samen kunnen worden ingezet: coaching en consult, het netwerkoverleg, de eerstelijnspsychologen en het verbindingsteam.

annie-spratt-kZO9xqmO_TA-unsplash_edited

coaching & consult

Intersectoraal overleg voor zorgprofessionals.

Loop je vast in een dossier? Wil je graag samen met iemand van het intersectoraal samengesteld Samen1Plan-team nadenken over mogelijke stappen en (netwerk) partners? Wil je graag een vraag verdiepen en verbreden?

Bel dan vrijblijvend naar onze permanentietelefoon op maandag- en woensdagvoormiddag op 0468 01 30 64 (tijdens schoolvakanties enkel op woensdag).


Netwerkoverleg

Overleg met een gezin, hun netwerk en alle relevante partners

Wat?
 • Overleg met het gezin en het betrokken of gewenste (formele en informele) netwerk

 • Perspectief bieden

 • Mee helpen zoeken naar de meest geschikte antwoorden op de hulpvragen van het gezin (= matched care) 

Voor wie?

(Aanstaande) gezinnen met kinderen en/of jongeren tussen 0 en 25 jaar die wonen in de regio Gent of Scheldekracht.

 

Hoe? 

Stel je vraag tijdens onze telefonische permanentie op maandag- of woensdagvoormiddag op 0468 01 30 64 (tijdens schoolvakanties enkel op woensdag).

Stand-upvergadering
Kindertherapeut

Psychologische ondersteuning voor een kind / jongere


Eerstelijnspsychologen (ELP)

Wat? 
 • Kortdurende begeleiding (5 tot 8 sessies)

 • Kinderen 3 - 12 jaar (Gent en Scheldekracht) en jongeren 12 - 25 jaar (Scheldekracht) en hun omgeving

 • Met milde tot matige psychische moeilijkheden. Denk hierbij aan bezorgdheden rond het reguleren van emoties,  assertiviteit, zelfbeeld, rouw, psychosomatische problemen...

 • Het gezin woont of verblijft duurzaam in de regio Gent of Scheldekracht. Andere regio dan Gent of Scheldekracht? Klik hier.

We hebben de mogelijkheid om beroep te doen op tolken.

 
Waar? 

De eerstelijnspsychologen hebben zitdagen op diverse locaties doorheen de regio Gent-Scheldekracht. Dit om de bereikbaarheid te vergroten.
 


verbindingsteam

Aan de slag met het hele gezin.


Wat? 
 • Een tijdelijke samenwerking (ongeveer 5 maanden) met regie bij het gezin

 • Krachten en netwerk in kaart brengen 

 • Wijkgericht en buurtgericht 

 • Samen zoeken naar mogelijkheden en oplossingen via gezinsplan, netwerkoverleg, concrete hulp, verbindingen leggen.

We hebben de mogelijkheid om beroep te doen op tolken.

Voor wie? 
 • (Aanstaande) gezinnen met kinderen en/of jongeren tussen de 0 en 25 jaar in de regio Gent of Scheldekracht. Andere regio dan Gent of Scheldekracht? Klik hier.

 • Er is sprake van verstoorde draagkracht/draaglast verhouding en/of er is geen tijdige en/of gepaste hulp aanwezig

 

Waar?

De verbindingsteam medewerker kan aan huis komen maar kan ook meegaan naar verschillende diensten of afspreken op een neutrale plaats.
 

Image by Daiga Ellaby
Werking

Werking

Netwerkoverleg
Coaching & consult
Eerstelijnspsychologen
Verbindingsteam
Aanmelden

Aanmelden

Image by Wesley Hilario

aanmelden door professionals

Voor een aanmelding wordt steeds een grondig ingevuld aanmeldformulier gemaild door een langdurig betrokken partner op de eerste lijn (CAW,  JAC,  CLB,  WGC,  K&G, OCMW, opvoedingswinkel, huisarts) naar aanmeldingen@samen1plan.be.  Ook gemandateerde voorzieningen (OCJ, VK) en SDJ kunnen de rol van aanmelder opnemen.

Ben je zelf geen langdurige partner of is er geen betrokken? Bel dan naar de permanentietelefoon en dan zoeken we samen naar een oplossing. 

Op maandag- en woensdagvoormiddag tussen 9h en 12h30 kunnen professionals terecht op ons permanentienummer op 0468 01 30 64 (tijdens schoolvakanties enkel op woensdag). Hier kunnen consultvragen of aanmeldingen besproken worden.

Downloads

Downloads


documenten

Hier vind je alle nodige documenten. Klik op het pictogram om het document te downloaden.


GEGEVENSVERWERKING

Hoe gaat Samen1Plan om met de gegevens van cliënten? Voor gegevensverwerking en -bescherming maken we gebruik van eCQare en Binc. Meer info hierover vind je in deze documenten:
 

bottom of page